Missioon - Praktiliste ühistegevuste kaudu kujuneb Eesti 4H-s aktiivne ja ettevõtlik maaelu väärtustav noor.
 
4H peamiseks ülesandeks on toetada laste ja noorte mitmekülgset arengut, pakkudes neile isetegemise võimalusi ning teadmisi ja praktilisi kogemusi oma elu korraldamiseks - õpime tegutsedes!
 

Eesti 4H põhiväärtused:

- Ühtekuuluvustunne
- Liikmete kaasamine
- Traditsioonid
- Koostöö (noored-täiskasvanud jne.)
- Rahvusvahelised suhted
- Eesmärgistatud/mõtestatud tegevused
- Õppimine tegutsedes
- Tegutsemine kodukohas
- Järjepidevus


Inimestega seotud väärtused:
 
- Õigus olla mina ise
- Arendada kodukohta ja iseennast
- Mõelda positiivselt
- Elada tervislikult
- Teha koostööd

Millega 4H tegeleb?
 
- klubiline tegevus - klubikoosolekud, temaatilised õhtud
- reisid, matkad ja laagrid
- rahvusvahelised projektid - noortevahetused, koolitused, laagrid, kogemusreisid
- kursused ja seminarid
- suurüritused - näitused, konverentsid, messid, konkursid, infopäevad, tänuüritused ja suvepäevad
 


 
Noorteühing Eesti 4H järgib oma tegevustes vabaühenduste eetilisi põhimõtteid.

© 2015 Noorteühing Eesti 4H. All Rights Reserved.